Igłoterapia

Igłoterapia

To bardzo skuteczna metoda leczenia zespołów bólu mięśniowo-powięziowego (MPS). Igłoterapia sucha nie jest jednak akupunkturą. Jedynym podobieństwem obu zabiegów jest rodzaj wykorzystywanych igieł. Igłoterapia sucha polega na nakłuwaniu punktów spustowych i zawierających je napiętych pasm mięśniowych, które wywołują dolegliwości pacjenta. Wyniki badań pokazują, iż wzbudzanie lokalnej odpowiedzi drżeniowej napiętego pasma, wpływa na lokalny stan biochemiczny punktu spustowego, a stosowanie leków w zastrzykach nie jest potrzebne. Stąd bierze się właśnie określenie „igłoterapia sucha”. Techniki suchego igłowania są bardzo skuteczne u pacjentów z MPS oraz sportowców.

Wskazania do igłoterapii suchej:

 • aktywne punkty spustowe (włókna mięśniowe o wzmożonym napięciu, w których przy dotknięciu występuje ból),
 • punkty maksymalnie bolesne (powstałe w wyniku przeciążeń statycznych i dynamicznych, najczęściej mięśnie o podwyższonym napięciu, z zaburzonym ukrwieniem i słabszym natlenieniem).

Przeciwwskazania do igłoterapii suchej:

 • stany zapalne skóry,
 • ciąża,
 • przyjmowanie leków przeciwkrzepliwych,

 • zmiany barwnikowe skóry,

 • wykonywanie zabiegu przez struktury nerwowe i naczyniowe,

 • choroby o podłożu organicznym,

 • u dzieci.

Struktury najczęściej poddawane igłoterapii:

 • więzadła w obrębie kręgosłupa – nadkolcowe, międzykolcowe,
 • więzadła w obrębie miednicy – krzyżowo-guzowe, krzyżowo-biodrowe, biodrowo-lędźwiowe,
 • przyczep mięśnia biodrowo-żebrowego – okostna żeber 4-6,
 • więzadła poboczne kolana – piszczelowe, strzałkowe,
 • głowa strzałki,
 • okostna nadkłykci kości ramiennej – przyśrodkowy, boczny,
 • krętarz większy kości udowej,
 • torebka stawowa stawu barkowo-obojczykowego,
 • torebka stawowa stawu mostkowo-obojczykowego,
 • okostna wyrostka rylcowatego kości promieniowej,
 • kąt górny łopatki,
 • okostna wyrostka kruczego łopatki,
 • guzek podpanewkowy łopatki.